IP


NO. SUBJECT   WRITER DATE VIEW
68 [patent] ǥ - FUTUREROBOT ǻóκ 01-07 26410
67 [certification] óȮμ ǻóκ 01-07 42407
66 [patent] ǥ - ȿ ǻóκ 01-07 27159
65 [patent] ǥ - FURO emotional service robot ǻóκ 01-07 28807
64 [certification] ȯ濵ý(ISO 14001) ǻóκ 01-07 52415
63 [award] ǥâ(κ â⿡ ⿩) ǻóκ 05-28 44049
62 [certification] μ ǻóκ 01-07 55240
61 [certification] ߼ұ(INNO-BIZ) Ȯμ ǻóκ 01-07 53168
60 [award] â귣 ǻóκ 05-28 43898
59 [award] 2011 αǰ ǰι - ڽŹ ǻóκ 01-07 30137
58 [award] 2011 Good Design ǻóκ 01-07 33818
57 [award] 2011 κ ǻóκ 01-07 52021
56 [award] 13ȸ ߼ұ Ŵ ǻóκ 01-07 53621
55 [award] ٻû - ǿ ι ǻóκ 01-07 53742
54 [award] CERTIFICATION OF AT&D KOREA BRAND SELECTION ǻóκ 01-07 53465
 1  2  3  4  5  6